Miejsce rozgrywek

I sesja 24-26 czerwca Gorzów Wielkopolski

Miejscem rozgrywek I Zjazdu Sygnity Ekstraligi będzie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa.Herberta w Gorzowie. Biblioteka założona została w 1946 roku jako Powiatowa Biblioteka Publiczna, by po roku przekształcić się w Miejską Bibliotekę Publiczną. Biblioteką Wojewódzką stała się w 1975 roku w wyniku połączenia Powiatowej i Miejskiej. W 1990 roku ustanowiono Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną. Od 2001 roku Biblioteka została uznana samorządową jednostką upowszechnia kultu.

Biblioteka mieści się w centrum miasta przy Parku Wiosny Ludów oraz niedaleko płynącej Warty.

Sygnity Extraliga 2014
Sygnity Extraliga 2014

II sesja 23-25 września Wrocław

III sesja 07-09 października Katowice