Sz.S.O.N. “Zagłębie” Dąbrowa Górnicza

W dniu 30.10.2013 roku odbyło się zebranie założycielskie Szachowego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “Zagłębie” Dąbrowa Górnicza. Powołano zarząd klubu, oraz komisję rewizyjną w następującym składzie:

Prezes : Rafael Pierzak
V-ce prezes : Janusz Pietrzak
Sekretarz : Bartosz Firek
Skarbnik : Krystyna Pierzak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej : Jan Kitala
Sekretarz Komisji Rewizyjnej : Teresa Bednarczyk
Członek Komisji Rewizyjnej : Mariusz Zieliński

Przyjęto również w poczet Członków Honorowych trzech mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, radnego miasta Dąbrowa Górnicza Ryszarda Harańczyka, oraz niezwykle zasłużonych przede wszystkim dla szachów korespondencyjnych Kolegów: Zbigniewa Szczepańskiego i Waldemara Kozłowskiego.

Głównym celem naszego działania jest popularyzacja szachów, wśród dzieci i młodzieży, oraz osób niepełnosprawnych głównie z rejonu Zagłębia Dąbrowskiego.

Do realizacji powyższych celów mają się przyczynić :

– stworzenie drużyny seniorów i juniorów, oraz zgłoszenie jej do udziału w rozgrywkach z cyklu Drużynowych Mistrzostw Polski i Śląska,
– organizacja szkolenia dzieci i juniorów,
– organizacja turniejów szachowych .

Informacje z oficjalnej strony klubu: www.zaglebiedabrowa.pl/